تماس با ما

تعداد بازدید:۳۱۹۳

گروه راهبری مدیریت سبز:

آدرس ایمیل: greenmanagement@msrt.ir

آدرس ایمیل: energygroup.nezarat@gmail.com

شماره تماس:

82233345     مدیر کارگروه: جناب آقای مهندس مصطفی منفرد

۸۲۲۳۳۳۵۲    کارشناس ارشد کارگروه: سرکار خانم مهندس الهام حسنی علوی

۸۲۲۳۳۳۳۷    کارشناس کارگروه:   

۸۲۲۳۳۱۴۵     کارشناس کارگروه:سرکار خانم مهندس فائقه رهنما

شماره فکس:   88575706