تماس با ما

تعداد بازدید:۳۳۹۹

گروه راهبری مدیریت سبز:

 

آدرس ایمیل: greenmanagement@msrt.ir

آدرس ایمیل: energygroup.nezarat@gmail.com

 

شماره تماس:

    

82233345    مدیر گروه: جناب آقای مهندس مصطفی منفرد

82233352    کارشناس ارشد گروه: سرکار خانم مهندس الهام حسنی علوی

82233337    کارشناس گروه: جناب آقای مهندس محمد حسن امیری  

82233145     کارشناس گروه:سرکار خانم مهندس فائقه رهنما

88575706     شماره فکس