فایل‌ها

تعداد بازدید:۶۳۳۵

کتاب مدیریت سبز دانشگاه ها همراه با گزارش اقدامات اجرایی در دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری (نسخه سوم)، سال 1397

دستورالعمل اجرایی مدیریت پسماند در دانشگاهها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

کتاب گزارش اقدامات مدیریت سبز در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری (ویرایش اول)، ۱۳۹۵

کتاب گزارش اقدامات مدیریت سبز در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری (ویرایش دوم)، ۱۳۹۶

دستورالعمل مدیریت سبز (مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست) در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری

تفاهم نامه همکاری در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش کارایی و بهره وری انرژی در موتورخانه ها و ساختمان های دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری

تفاهم نامه همکاری در خصوص ترویج استفاده از سامانه‌های تولید برق تجدید پذیر در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری

تفاهم نامه همکاری وزارت نیرو و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در احداث اکوپارک ها

دستورالعمل مدل تلفیقی-تطبیقی رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه های سبز (تراز سبز)

فایل ۱ الگوی ارائه در اولین همایش و نمایشگاه پارک‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز

فایل ۲ الگوی ارائه در اولین همایش و نمایشگاه پارک‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز

فایلهای اولین همایش و نمایشگاه پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز

الگوی ارائه بنر در سومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز