فایل‌ها

تعداد بازدید:۷۴۸۲

کتاب مدیریت سبز دانشگاه ها همراه با گزارش اقدامات اجرایی در دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری (نسخه چهارم)، سال 1398
تدوین: دکتر محمدتقی نظرپور، ، دکتر جمشید اسماعیلی، مهندس مصطفى منفرد و مهندس الهام حسنى علوى

 

کتاب مدیریت سبز دانشگاه ها همراه با گزارش اقدامات اجرایی در دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری (نسخه سوم)، سال 1397
تدوین: مهندس مصطفى منفرد، مهندس الهام حسنى علوى و مهندس حوریه مشهدی باقرموخر

 

دستورالعمل اجرایی مدیریت پسماند در دانشگاهها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
تدوین: دکتر نادر مختارانى، دکتر سعید مرادى کیا، دکتر ناصر طالب بیدختى، دکترتقى عبادى، مهندس مصطفى منفرد و مهندس الهام حسنى علوى

 

 گزارش اقدامات مدیریت سبز در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری (ویرایش اول)، ۱۳۹۵
تدوین: کارگروه راهبری مدیریت سبز

 

 گزارش اقدامات مدیریت سبز در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری (ویرایش دوم)، ۱۳۹۶
تدوین: کارگروه راهبری مدیریت سبز

 

دستورالعمل مدیریت سبز (مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست) در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری
تدوین: کارگروه راهبری مدیریت سبز

 

تفاهم نامه همکاری در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش کارایی و بهره وری انرژی در موتورخانه ها و ساختمان های دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری

 

تفاهم نامه همکاری در خصوص ترویج استفاده از سامانه‌های تولید برق تجدید پذیر در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری

 

تفاهم نامه همکاری وزارت نیرو و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در احداث اکوپارک ها

 

دستورالعمل مدل تلفیقی-تطبیقی رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه های سبز (تراز سبز)

 

فایل ۱ الگوی ارائه در اولین همایش و نمایشگاه پارک‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز

 

فایل ۲ الگوی ارائه در اولین همایش و نمایشگاه پارک‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز

 

فایلهای اولین همایش و نمایشگاه پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز

 

الگوی ارائه بنر در سومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز

 


لینک دانلود فایل