درباره ما

تعداد بازدید:۴۴۳۹

اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی در ذیل معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند. این اداره کل متشکل از دو اداره بررسی طرح های توسعه‌ای و اداره نظارت و پیگیری طرح های عمرانی می‌باشد که راهبری حوزه های مختلف عمرانی از جمله واحد اعتبارات، کارگروه‌های معماری، انرژی و قراردادها را در خود جای داده‌اند.

اهداف:
اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی در قالب اهداف زیر فعالیت می کند:
- ارتقا سطح کیفی طرح‌های جامع و ساماندهی و نقشه‌های پروژه های عمرانی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی؛
- بهبود کیفیت اجرای طرح های مصوب ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی و مقاوم‌سازی؛
- مستندسازی دقیق و تهیه گزارش کامل از طرح‌های در دست اجرا و دفاع از بودجه پیشنهادی طرح‌ها در سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر مراجع؛
- خدمات مشاوره و راهنمایی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در خصوص انعقاد قرارداد با پیمانکاران و مهندسان مشاور؛
- گردآوری و تدوین آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای طرح های عمرانی و ارائه آن‌ها به دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری بر حسب نیاز؛
- برقراری ارتباط با نهادهای ذیربط به منظور حفظ و ارتقای وضعیت کالبدی فضاهای آموزش عالی کشور؛
- همکاری با سایر بخش های وزارتی و ارائه مشاوره و نظرات فنی- اعتباری به آنها برای هماهنگی در اتخاذ تصمیم واحد و اصولی در خصوص توسعه فیزیکی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری و استفاده بهینه از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

شرح وظایف