موضوعات مورد حمایت

تعداد بازدید:۴۵۵۳
 1. طرح های فناوری استحصال آب از رطوبت هوا
 2. فناوری تولید و استخراج نمک های صنعتی از منابع شورابه ای در سطح کشور و تولید آب ارزان قیمت جهت کشاورزی گیاهان هالوفیت
 3. توسعه سیستم فناوری بازیافت آب اسپری درایر در کارخانجات کاشی و سرامیک
 4. مدل های فناورانه اجرایی برای کاهش تبخیر از سطح آبهای استخرهای کشاورزی و دریاچه های سدها
 5. طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت و تبادل داده های پایه تغییر اقلیم و خشکسالی کشور بر بستر WEB
 6. روش های تبدیل تهدید ریزگردها (ماسه بادی) به فرصتهای اقتصادی و شغلی در مناطق تحت پوشش
 7. توسعه عملیات شورورزی و راهبری فناوری های دانش بنیان به منظور کنترل و تثبیت گرد و غبار
 8. مدل توسعه ای استفاده از ظرفیت های آب و خاک حوزه های آبخیز کوچک کوهستانی، کاهش تبخیر و هدررفت آب
 9. حذف فلزات سنگین از چاه های متروکه آب و فاضلاب
 10. طرح استحصال نمک و عناصر ارزشمند از دریاچه ها
 11. طرح توسعه فناوری تولید غذای فرآوری شده دام با استفاده از سرشاخه های نیشکر و پسماندهای کشاورزی
 12. فرآوری لجن فاضلاب و تبدیل آن به مواد اصلاح کننده خاک
 13. بومی سازی فناوری های مرتبط با پرورش آبزیان در قفس از قبیل ساخت قفس, تور, نصب و بهره برداری در جهت استفاده از آبهای ساحلی و دریایی برای پرورش ماهی
 14. طرح تثبیت کانونهای گردوغبار در مناطق ساحلی با توسعه جنگل های مانگرو و استفاده از جریانهای جزرومدی
 15. فناوری تولید انواع غشاء برای سیستم های آب شیرین کن
 16. تکمیل زنجیره کامل تولید بسته RO ملی و راه اندازی تولید صنعتی
 17. طرح الگویی فناوری تولید آب دیونیزه از آب باران
 18. توسعه فناوری های سطوح آبگیر باران در تأمین آب غیر شرب
 19. طرح الگویی سطوح آبگیر باران برای تامین آب فضای سبز شهری
 20. توسعه فناوری مبارزه با آفات درخت بلوط
 21. پیشنهاد مالچ های غیر نفتی برای تثبیت کانون های گرد و غبار در خوزستان، اصفهان و سیستان و بلوچستان
 22. توسعه شاخص های خشکسالی و طراحی و پیاده سازی سامانه الگویی پایش و پیش بینی خشکسالی کشاورزی
 23. توسعه فناوری های افزایش بهره وری گلخانه های کوچک مقیاس خانگی
 24. توسعه فناوری استقرار صفحات خورشیدی شناور برای کاهش تبخیر و تولید انرژی در سطوح آزاد آب
 25. توسعه فناوری تولید و ارتقاء بهره وری پرورش ماهی در حوضچه های خانگی مناطق روستایی
 26. طراحی و پیاده سازی شبکه هوشمند فناوریهای آب
 27. طرح الگویی ساماندهی خشکه رودها برای استحصال آب و ایجاد عرصه های تولید گیاهی
 28. اجرای طرح الگویی تصفیه و تامین آب شرب
 29. روشهای نوین نمک زدایی آب با استفاده از منابع حرارتی دور ریز کم دما
 30. پیاده سازی سامانه باران زایی مصنوعی
 31. پایش فناوری های مورد نیاز ارتقاء بهره وری آب کشاورزی و ایجاد وبگاه برای اولویت سنجی آنها
 32. طراحی، ساخت و نصب تجهیزات سامانه کامل طرح الگویی گلخانه دریایی