جشنواره ایده های دانشجویی مدیریت سبز

تعداد بازدید:۱۳۱۸۰

فراخوان

شیوه نامه

فرم ثبت نام در جشنواره

 

* خواهشمند است در صورت داشتن هرگونه سوالی در این خصوص

با نشانی idesabz@msrt.ir تماس حاصل نمائید