رویدادهای مهم

قابل توجه کلیه دانشگاهها، پارکها و مراکز پژوهشی (فرم اطلاعات کالبدی)

قابل توجه کلیه دانشگاهها، پارکها و مراکز پژوهشی (فرم اطلاعات کالبدی)

پیرو نامه ارسالی شماره 11644 مورخ 1394/1/29 در خصوص به روز رسانی اطلاعات فضای کالبدی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاعات فضای کالبدی موجود و در دست احداث آن دانشگاه / مؤسسه را طبق فرم پیوست تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1394/2/31 به اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی ارسال نمایند. ضمنا سرکار خانم مهندس رضازاده (تلفن: 82233332) جهت هماهنگی و پاسخ گویی به سوالات معرفی می شوند.​

ادامه مطلب
قابل توجه کلیه دانشگاهها، پارکها و مراکز پژوهشی ( 50 درصد خیرین)

قابل توجه کلیه دانشگاهها، پارکها و مراکز پژوهشی ( 50 درصد خیرین)

پیرو نامه ارسالی شماره 6/61/10206 مورخ 1394/1/26 در خصوص تکمیل فرم برای پروژه های مرتبط با طرح «کمک به تکمیل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی نیمه تمام (تا 8000 مترمربع) دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی که 50% اعتبار آنها توسط خیرین تامین شده باشد» ، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاعات پروژه ای مذکور را طبق فرمهای پیوست تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1394/3/31 به اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی ارسال نمایند.

ادامه مطلب
قابل توجه کلیه دانشگاهها، پارکها و مراکز پژوهشی(فرم 50 درصد آموزشی و پژوهشی)

قابل توجه کلیه دانشگاهها، پارکها و مراکز پژوهشی(فرم 50 درصد آموزشی و پژوهشی)

پیرو نامه ارسالی شماره 6/61/7660 مورخ 1394/1/24 در خصوص تکمیل فرم برای پروژه های مرتبط با دو طرح «کمک به تکمیل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی که 50% اعتبار آنها از سایر منابع تامین شده باشد» و « کمک به تکمیل فضاهای پژوهشی که 50% اعتبار آنها از سایر منابع تامین شده باشد» ، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاعات پروژه ای مذکور را طبق فرمهای پیوست تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1394/3/31 به اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی ارسال نمایند.

ادامه مطلب
نخستین کارگاه آموزشی تعیین حدود خدمات طرح ساماندهی فضاهای کالبدی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با حضور مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی برگزار شد

نخستین کارگاه آموزشی تعیین حدود خدمات طرح ساماندهی فضاهای کالبدی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با حضور مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی برگزار شد

نخستین کارگاه آموزشی تعیین حدود خدمات طرح ساماندهی فضاهای کالبدی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با حضور دکتر مهرالله رخشانی مهر مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمایندگان بیست و هشت دانشگاه تازه تاسیس در سالن شهید مفتح وزارت علوم برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه بررسی طرح مقاوم سازی پروژه‌های دانشگاههای سیستان و بلوچستان و فردوسی مشهد با حضور مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی برگزار شد

جلسه بررسی طرح مقاوم سازی پروژه‌های دانشگاههای سیستان و بلوچستان و فردوسی مشهد با حضور مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی برگزار شد

جلسه بررسی طرح مقاوم سازی پروژه‌های دانشگاههای سیستان و بلوچستان و فردوسی مشهد با حضور مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی برگزار شد

ادامه مطلب
بررسی طرح مقاوم سازی پروژه‌های دانشگاههای تربیت مدرس، تهران و علم و صنعت در اداره کل نظارت طرحهای عمرانی

بررسی طرح مقاوم سازی پروژه‌های دانشگاههای تربیت مدرس، تهران و علم و صنعت در اداره کل نظارت طرحهای عمرانی

با حضور مدیرکل و کارشناسان اداره کل نظارت طرحهای عمرانی وزارت علوم، اعضای کارگروه مقاوم سازی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جلساتی با نمایندگان دانشگاه تربیت مدرس، نمایندگان دانشگاه تهران و نمایندگان دانشگاه علم و صنعت در خصوص بررسی طرحهای مقاوم سازی ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشکده های عمران، مکانیک و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران در اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم تشکیل گردید.

ادامه مطلب
اولین جلسه شورای راهبری طرح ملی ساماندهی و اصلاح الگوهای مصرف و تامین انرژی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی با حضور مدیران و اعضاء کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی در اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی برگزار شد.

اولین جلسه شورای راهبری طرح ملی ساماندهی و اصلاح الگوهای مصرف و تامین انرژی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی با حضور مدیران و اعضاء کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی در اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی برگزار شد.

مدیر کل محترم نظارت بر طرحهای عمرانی اظهار داشتند اولین جلسه شورای راهبری طرح ملی اصلاح الگوهای تأمین و مصرف انرژی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور در محل اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم برگزار گردید.

ادامه مطلب
قابل توجه کلیه دانشگاهها و مراکز پژوهشی

قابل توجه کلیه دانشگاهها و مراکز پژوهشی

پیرو نامه ارسالی شماره 6/61/192998 مورخ 1393/10/20 در خصوص تهیه لیست پروژ های عمرانی قابل افتتاح دردهه فجر سال 1393 دانشگاهها و مراکز پژوهشی، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاعات پروژه های مذکور را طبق فرم پیوست تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1393/11/1 به اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی ارسال نمایند. ضمنا سرکار خانم مهندس رفیعی (تلفن: 82233348) جهت هماهنگی و پاسخ گویی به سوالات معرفی می شوند.​

ادامه مطلب
برگزاری سومین دوره کارگاه آموزشی «آشنایی با راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور» در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

برگزاری سومین دوره کارگاه آموزشی «آشنایی با راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور» در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

سومین دورۀ آموزشی " راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در تاسیسات " جهت مدیران و کارشناسان دفاتر عمرانی دانشگاهها و مراکز پژوهشی مناطق 1، 3 و 4 عمرانی در روزهای شنبه الی دوشنبه مورخ 26 تا 28 مهر ماه در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
اولین گردهمائی معاونین و مدیران عمرانی دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی منطقه یک کشور

اولین گردهمائی معاونین و مدیران عمرانی دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی منطقه یک کشور

اولین گردهمایی معاونین و مدیران عمرانی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری منطقه یک عمرانی کشور شامل استانهای تهران، البرز و قزوین در تاریخ 23/7/1393 به میزبانی دانشگاه الزهرا برگزار شد.

ادامه مطلب