اخبار - آرشیو

دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در افتتاحیه اولین همایش بین المللی دانشگاه سبز گفت: برگزاری همایش بین المللی دانشگاه سبز نشانه جدیت دانشگاه های کشور در موضوع حفاظت از محیط زیست است.
اولین همایش بین المللی دانشگاه سبز برگزار شد

دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در افتتاحیه اولین همایش بین المللی دانشگاه سبز گفت: برگزاری همایش بین المللی دانشگاه سبز نشانه جدیت دانشگاه های کشور در موضوع حفاظت از محیط زیست است.

اولین همایش بین المللی دانشگاه سبز در روزهای ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه، توسط معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت عتف با همکاری معاونت توسعه امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مدیران و مسئولان وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون ملی یونسکو، بنیاد علمی اکو، معاونین اداری و مالی و برخی از روسای دانشگاه ها برگزار شد.

ادامه مطلب