اخبار - آرشیو

اولین گردهمائی معاونین و مدیران عمرانی دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی منطقه یک کشور

اولین گردهمائی معاونین و مدیران عمرانی دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی منطقه یک کشور

اولین گردهمایی معاونین و مدیران عمرانی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری منطقه یک عمرانی کشور شامل استانهای تهران، البرز و قزوین در تاریخ 23/7/1393 به میزبانی دانشگاه الزهرا برگزار شد.در...

ادامه مطلب