اخبار - آرشیو

جلسه بررسی طرح مقاوم سازی پروژه‌های دانشگاههای سیستان و بلوچستان و فردوسی مشهد با حضور مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی برگزار شد

جلسه بررسی طرح مقاوم سازی پروژه‌های دانشگاههای سیستان و بلوچستان و فردوسی مشهد با حضور مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی برگزار شدجلسه بررسی فنی طرح مقاوم سازی ساختمان دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشه...

ادامه مطلب

بررسی طرح مقاوم سازی پروژه‌های دانشگاههای تربیت مدرس، تهران و علم و صنعت در اداره کل نظارت طرحهای عمرانی

با حضور مدیرکل و کارشناسان اداره کل نظارت طرحهای عمرانی وزارت علوم، اعضای کارگروه مقاوم سازی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جلساتی با نمایندگان دانشگاه تربیت مدرس، نمایندگان دانشگاه تهران و...

ادامه مطلب