مدیریت سبز

بخشنامه ارسال اطلاعات پروژههای مدیریت سبز سال ۱۴۰۱

مدیریت سبز - اعتبارات متمرکز سال ۱۴۰۱
۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۵ کد : ۶۸۳۴۵ اخبار داغ
تعداد بازدید:۲۷۴
بهره‌مندی از ردیف اعتباری شماره ۱۸۰۳۰۰۱۳۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تحت عنوان "کمک به تکمیل پروژه‌های مدیریت سبز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای حداقل ۵۰% پیشرفت فیزیکی باشد"
بخشنامه ارسال اطلاعات پروژههای مدیریت سبز سال ۱۴۰۱