متن پیام وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر زلفی گل برای سومین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز با محوریت سلامتی

۱۲ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۴ کد : ۶۴۰۱۵ اخبار
تعداد بازدید:۳۵۶
متن پیام وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر زلفی گل برای سومین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز با محوریت سلامتی

به نام خدا


امروزه بر کسی پوشیده نیست که مفهوم سلامت بشر به مرکز توجهات دنیا مبدّل شده و شاخص مهمی برای سلامت محیط ‌زیست در کنار توسعة پایدار به‌شمار می‌رود. بنابراین، اطمینان از سالم بودن محیط زندگی برای توسعة پایدار ضرورت دارد در غیر این ‌صورت، اهداف توسعة پایدار غیرقابل‌دستیابی خواهد بود. از این‌ رو، بخش آموزش عالی کشور افزون بر آموزش نیروی کار تخصّصی و تربیت مدیران آینده درخصوص مقابله با تغییرات اقلیمی، با ایجاد مشاغل جدید و توسعة ابتکارات صنعتگران و متخصّصان آینده،‌ از پتانسیل مهمی در هدایت سایر سازمان‌ها و ملبّس ‌شدن به نمادی موفّق برای مدیریت پایدار همگام با محوریت سلامت در سطح کشور برخوردار است. در نتیجه، مسیرهای جدید مقابله با بحران‌های حفاظت محیط زیست و تضمین سلامت انسان‌ها از بخش‌ها و مسیرهای دانشگاهی عبور می‌کنند. حمایت از تحقیقات و پروژه‌های علمی مانند «رد پای کربن» و جذب کربن از طریق سرمایه‌گذاری در زمینة مدیریت مصرف انرژی، مدیریت آب و پساب، فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز، انرژی‌های تجدید‌پذیر، مدیریت پسماند، حمل‌‌ونقل سبز و همچنین، طراحی پایدار پردیس‌های دانشگاهی اهمیت بسیار بالایی دارد و ماحصل چنین رویکردی، یعنی رهایی از وابستگی بیش‌ازحد به منابع ناپایدار و سوخت‌های فسیلی می‌تواند سلامت و رشد اقتصادی را برای میهن‌مان به ارمغان آورد. افزون بر این، می‌توان توسعة زیرساخت‌های زیست‌محیطی آگاهانه را در دانشگاه‌ها فراتر از دانشجویان و حوزة تحت مالکیت آن مجموعه گسترش داد، زیرا سایر سازمان‌ها و اقشار جامعه به‌نوعی تحت تأثیر نتایج مثبت دانشگاه سبز قرار خواهند گرفت.
پس از تشکیل موفقیت‌آمیز شوراهای راهبری مدیریت سبز ستاد و صف در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستاوردهای قابل‌توجهی از پروژه‌ها و اقدام‌ها در حوزة مدیریت سبز در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری حاصل شده که نتیجة توجه به پایداری و سلامت به مثابه یکی از سیاست‌های وزارت عتف به شمار می‌رود. با توجه به ضرورت کنونی توجه به مقولة سلامت در سطح ملی و جهانی، اهداف دانشگاه‌ها در فعالیت‌های دانشگاهی می‌بایست در کنار کاهش مصرف انرژی، آب و پایش رد پای کربن و... سلامتی کاربران دانشگاهی را نیز در برگیرد.
برگزاری سومین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز با محوریت سلامتی و پایداری، و چهارمین نمایشگاه ملی مدیریت سبز فرصت مناسبی برای ارائة تلاش‌های مستمر آموزش عالی کشور همسو با اهداف پایداری و همگام با توسعة سلامت در سطح کشور است. امید است که با انتقال و تبادل تجربیات مدیران، دانشجویان و استادان داخلی و خارجی دانشگاه‌های کشور با دانشگاه‌های بین‌المللی حرکت به سوی اهداف دانشگاه سبز شتاب فزاینده‌ای گیرد.
امید است که آموزش عالی نقشی کلیدی در ساخت جهانی پایدار و سالم ایفا کند و با یاری یکدیگر، برای وارثان آیندة زمین، امانت‌دار خوبی باشیم.