آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور (تصویب نامه شماره ت۵۵۲۴۲هـ/۲۷۹۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ هیئت وزیران)

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور با موضوع دریافت تسهیلات توسط بانک‌های عامل برای خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پارک‌های علم و فناوری تصویب شد

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۶ کد : ۳۹۵۳۶ اخبار
تعداد بازدید:۹۵۳
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور با موضوع دریافت تسهیلات توسط بانک‌های عامل برای خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پارک‌های علم و فناوری تصویب شد

مطابق ماده ۳ این آیین نامه "مؤسسات متقاضی حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ پس از تصویب هیئت امنای مربوط، میزان تسهیلات پیشنهادی خود برای خرید تجهیزات تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را با معرفی اموال دولتی در اختیار خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با قابلیت توثیق و به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات به وزارتخانه و سازمان ذی‌ربط اعلام می‌نمایند."

لینک دسترسی به متن کامل آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور