قابل توجه کلیه دانشگاهها، پارکها و مراکز پژوهشی (فرم اطلاعات کالبدی)

۳۰ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۲:۵۳ کد : ۱۳۲۴۶ اخبار
تعداد بازدید:۶۹۰
پیرو نامه ارسالی شماره 11644 مورخ 1394/1/29 در خصوص به روز رسانی اطلاعات فضای کالبدی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاعات فضای کالبدی موجود و در دست احداث ...
پیرو نامه ارسالی شماره 11644 مورخ 1394/1/29 در خصوص به روز رسانی اطلاعات فضای کالبدی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاعات فضای کالبدی موجود و در دست احداث آن دانشگاه / مؤسسه را طبق فرم پیوست تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1394/2/31 به اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی ارسال نمایند. ضمنا سرکار خانم مهندس رضازاده (تلفن: 82233332) جهت هماهنگی و پاسخ گویی به سوالات معرفی می شوند.​
متن نامه فضای کالبدی.JPG

فرم اطلاعات کالبدی.xlsx