قابل توجه کلیه دانشگاهها، پارکها و مراکز پژوهشی ( 50 درصد خیرین)

۳۰ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۳:۱۲ کد : ۱۳۲۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۹۱۳
پیرو نامه ارسالی شماره 6/61/10206 مورخ 1394/1/26 در خصوص تکمیل فرم برای پروژه های مرتبط با طرح «کمک به تکمیل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی نیمه تمام (تا 8000 مترمربع) دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی ...
پیرو نامه ارسالی شماره 6/61/10206 مورخ 1394/1/26 در خصوص تکمیل فرم برای پروژه های مرتبط با طرح «کمک به تکمیل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی نیمه تمام (تا 8000 مترمربع) دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی که 50% اعتبار آنها توسط خیرین تامین شده باشد» ، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاعات پروژه ای مذکور را طبق فرمهای پیوست تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1394/3/31  به اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی ارسال نمایند.


متن نامه 50 درصد خیرین