پرسش‌های متداول


نحوه برخورد با آراء صادره از کمیسیونهای شهرداریها بابت عوارض تخلفات ساختمانی و جرایم آنها در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی چگونه است؟

الف-اولاً لازم است پس از بررسی دقیق و کارشناسی آراء صادره مذکور در صورت نیاز نسبت به تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراء صادره از طریق مراجع ذیربط اقدام شود.

ب- در صورت اعتراض و پس از قطعیت آراء صادره نسبت به ثبت میزان بدهی های ناشی از آرای قطعی در سامانه سماد اقدام و پیگیری تهاتر بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل بند (و) تبصره 5 قانون بودجه کل کشور از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور اقدامات لازم صورت پذیرد.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

نحوه اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان (فسخ پیمان یا خلع ید از پیمانکار) چگونه است؟

براساس بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی پیمان، اعمال ماده 46 از طرف دانشگاهها مستلزم اخذ تأیید مقام عالی وزارت می باشد. به این جهت دستورالعملی طی نامه شماره 6/61/2223 مورخ 1393/01/17 و دستورالعمل تکمیلی طی نامه شماره 6/61/152601 مورخ 1397/07/04 به دانشگاهها ارسال شده و لازم است دانشگاهها مطابق دستورالعمل فوق و از طریق اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی اقدام نمایند.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

حدود اختیارات کارفرما در اعمال ماده 48 شرایط عمومی پیمان (خاتمه پیمان) به جای عمل به ماده 46 شرایط عمومی پیمان (فسخ پیمان) چگونه است؟

در صورتی که شرایط هرکدام از بندهای ماده 46 در اجرای پیمان فراهم گردد بطوریکه قصور پیمانکار محرز شود، عدم اجرای ماده 47 از طرف کارفرما موجب عدم جبران خسارتهای وارده به دولت گردیده و خلاف مقررات محسوب می شود.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

نحوه ارسال پروژه های مدیریت سبز چگونه است؟

از طریق سامانه اعتبارات مدیریت سبز (ساپمس) به آدرس gptest.msrt.ir

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

 کد دستگاه و گذر واژه چیست؟

کد دستگاه همان کدی است که در کتاب قانون بودجه به دانشگاه، پارک علم و فناوری و ... اختصاص داده شده است. به صورت پیش فرض گذر واژه نیز همان کد دستگاه است که بایستی آن را پس از اولین ورود به سامانه تغییر دهید. (کد دستگاه را میتوان از بخش بودجه دانشگاه بدست آورد)

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

منظور از گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی از ردیف مدیریت سبز سال های قبل چیست؟

اگر پروژه درخواست شده در سالهای قبل، از ردیف مدیریت سبز تامین اعتبار شده است، اطلاعات آن پروژه به انضمام عملکرد شامل گزارش هزینه کرد و پیشرفت فیزیکی آن به طور کامل توضیح داده شود و در فرمت pdf بارگذاری شود.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

در بعضی از دانشگاه ها مشاور و پیمانکار پروژه ها، دفتر فنی دانشگاه است، در بخش قرار داد مشاور و پیمانکار چه چیزی وارد شود؟ (زیرا قرار دادی موجود نیست)

در این موارد لازم است نامه ای مبنی بر اینکه دفتر فنی دانشگاه را مسئول اجرا و نظارت پروژه می داند و تاریخ شروع و پایان پروژه، هزینه ها و اسامی مسئولان اجرایی و نظارتی پروژه در آن نامه مشخص شده است، در قسمت قرار داد مشاور و پیمانکار بارگذاری شود.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

مهلت ارسال مشخصات پروژههای مدیریت سبز از طریق سامانه اعتبارات مدیریت سبز(ساپمس) تا چه زمانی است؟

حداکثر تا تاریخ 98/5/26 که به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

تاریخ برگزاری نمایشگاه دستاوردهای اجرایی مدیریت سبز چه زمانی است؟

از 20 تا 23 مهرماه سال 1398 نمایشگاه برقرار است و ساعت بازدید 9 صبح تا 17 عصر است.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه دستاوردهای اجرایی مدیریت سبز در کدام محل برگزاری می شود؟ 

سازمان برنامه و بودجه کشور

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

آیا دانشگاههای منتخب برای حضور در غرفه ها انتخاب شده اند؟

در مرحله بررسی اطلاعات ارسالی از دانشگاه ها بوده و تا تاریخ 98/6/2 مشخص می شود.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

روند دریافت اعتبار از محل طرحهای متمرکز وزارت عتف چگونه است؟

پس از ابلاغ قانون بودجه سنواتی کل کشور و در ابتدای هر سال فرمهای ارسال اطلاعات پروژههای نیمه تمام در دست احداث از محل درآمد اختصاصی، کمک خیرین و سایر منابع طی بخشنامه‌ای به کلیه دانشگاهها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری وابسته به وزارت عتف ارسال می‌شود. دانشگاهها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در صورت دارا بودن پروژه با شرایط مندرج در بخشنامه فرمها را تکمیل و تا پایان مهلت مندرج در بخشنامه به اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی ارسال می‌نمایند. پس از آن دریافت درخواستها و انجام بررسی کارشناسی، لیست پروژههای منتخب در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه درج و اعتبارات به آنها پرداخت خواهد شد.

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۰

مبانی نظری مکان یابی پارک های علم و فناوری چیست؟

مکان یابی پیش از هر چیز نیاز به یک چهارچوب نظری پایه شهرسازی دارد. پس از شکل گیری چارچوب نظری در داخل آن می توان به فهم و درک موقعیت های شهری تناسب با یکدیگر پرداخت و نهایتا نسبت و موقعیت کاربری ها با یکدیگر را تفسیر کرد. برای این موضوع نمی توان حکم کلی و همه شمول صادر کرد و باید در هر مورد مکان یابی با توجه به شناخت عمومی از شهر مورد نظر و نیز چارچوب نظری حاکم بر آن به داوری در آن مورد پرداخت.

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۰

مبانی نظری طراحی فرمی پارک های علم و فناوری چیست؟

طراحی فرم و توده حجمی پارک ها نیاز به تخصص در حوزه های معماری و طراحی شهری دارد. برای همین عموما توصیه می شود از متخصصین این حوزه ها استفاده شود.

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۰

درگاه ورودی و سردر پارک های علم و فناوری دارای چه ویژگی های کالبدی باشند؟

درگاه ورودی باید شاخص های عمومی یک فن بازار در مقیاس شهر و استان را بازنمایی کند. نمادها و نشانه ها فن بازار و نیز یک محیط فن آورانه با رویکردهای زیباشناسی معمولا در این زمینه مورد توجه است.

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۰

آمایش سرزمین چه ارتباط مستقیمی با بحث مکان یابی آموزش عالی دارد؟

آمایش سرزمین یا برنامه ریزی فضایی (spatial planning)  یکی از زمینه های مشترک فعالیت دانشکده های معماری و شهرسازی است و معمولا فرایندی است که در آن گروه متخصصین معمار و شهرساز به برنامه ریزی برای فهم روابط فضایی میان مکان ها و کاربری ها می پردازند. به همین دلیل معمولا مکان یابی ها با نگاه مستقیم به بحث آمایش سرزمین صورت می گیرد.

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۰