پرسش‌های متداول


نحوه برخورد با آراء صادره از کمیسیونهای شهرداریها بابت عوارض تخلفات ساختمانی و جرایم آنها در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی چگونه است؟

الف-اولاً لازم است پس از بررسی دقیق و کارشناسی آراء صادره مذکور در صورت نیاز نسبت به تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراء صادره از طریق مراجع ذیربط اقدام شود.

ب- در صورت اعتراض و پس از قطعیت آراء صادره نسبت به ثبت میزان بدهی های ناشی از آرای قطعی در سامانه سماد اقدام و پیگیری تهاتر بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل بند (و) تبصره 5 قانون بودجه کل کشور از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور اقدامات لازم صورت پذیرد.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

نحوه اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان (فسخ پیمان یا خلع ید از پیمانکار) چگونه است؟

براساس بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی پیمان، اعمال ماده 46 از طرف دانشگاهها مستلزم اخذ تأیید مقام عالی وزارت می باشد. به این جهت دستورالعملی طی نامه شماره 6/61/2223 مورخ 1393/01/17 و دستورالعمل تکمیلی طی نامه شماره 6/61/152601 مورخ 1397/07/04 به دانشگاهها ارسال شده و لازم است دانشگاهها مطابق دستورالعمل فوق و از طریق اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی اقدام نمایند.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

حدود اختیارات کارفرما در اعمال ماده 48 شرایط عمومی پیمان (خاتمه پیمان) به جای عمل به ماده 46 شرایط عمومی پیمان (فسخ پیمان) چگونه است؟

در صورتی که شرایط هرکدام از بندهای ماده 46 در اجرای پیمان فراهم گردد بطوریکه قصور پیمانکار محرز شود، عدم اجرای ماده 47 از طرف کارفرما موجب عدم جبران خسارتهای وارده به دولت گردیده و خلاف مقررات محسوب می شود.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

نحوه ارسال پروژه های مدیریت سبز چگونه است؟

از طریق سامانه اعتبارات مدیریت سبز (ساپمس) به آدرس gptest.msrt.ir

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

 کد دستگاه و گذر واژه چیست؟

کد دستگاه همان کدی است که در کتاب قانون بودجه به دانشگاه، پارک علم و فناوری و ... اختصاص داده شده است. به صورت پیش فرض گذر واژه نیز همان کد دستگاه است که بایستی آن را پس از اولین ورود به سامانه تغییر دهید. (کد دستگاه را میتوان از بخش بودجه دانشگاه بدست آورد)

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

منظور از گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی از ردیف مدیریت سبز سال های قبل چیست؟

اگر پروژه درخواست شده در سالهای قبل، از ردیف مدیریت سبز تامین اعتبار شده است، اطلاعات آن پروژه به انضمام عملکرد شامل گزارش هزینه کرد و پیشرفت فیزیکی آن به طور کامل توضیح داده شود و در فرمت pdf بارگذاری شود.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

در بعضی از دانشگاه ها مشاور و پیمانکار پروژه ها، دفتر فنی دانشگاه است، در بخش قرار داد مشاور و پیمانکار چه چیزی وارد شود؟ (زیرا قرار دادی موجود نیست)

در این موارد لازم است نامه ای مبنی بر اینکه دفتر فنی دانشگاه را مسئول اجرا و نظارت پروژه می داند و تاریخ شروع و پایان پروژه، هزینه ها و اسامی مسئولان اجرایی و نظارتی پروژه در آن نامه مشخص شده است، در قسمت قرار داد مشاور و پیمانکار بارگذاری شود.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

مهلت ارسال مشخصات پروژههای مدیریت سبز از طریق سامانه اعتبارات مدیریت سبز(ساپمس) تا چه زمانی است؟

حداکثر تا تاریخ 98/5/26 که به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

تاریخ برگزاری نمایشگاه دستاوردهای اجرایی مدیریت سبز چه زمانی است؟

از 20 تا 23 مهرماه سال 1398 نمایشگاه برقرار است و ساعت بازدید 9 صبح تا 17 عصر است.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه دستاوردهای اجرایی مدیریت سبز در کدام محل برگزاری می شود؟ 

سازمان برنامه و بودجه کشور

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸

آیا دانشگاههای منتخب برای حضور در غرفه ها انتخاب شده اند؟

در مرحله بررسی اطلاعات ارسالی از دانشگاه ها بوده و تا تاریخ 98/6/2 مشخص می شود.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸